Planuri Urbanistice

decembrie 05, 2014

A N U N T privind elaborarea PUZ – Reglementare drum public de acces (str.Culegatorilor) in prelungirea str.Cercului, reparcelare teren pentru amplasare locuinte, nr.cad.176300, 176301, 175032, 175033, 186057 – Oradea

A N U N Tprivind elaborarea PUZ – Reglementare drum public de acces (str.Culegatorilor)in prelungirea str.Cercului, reparcelare teren pentru amplasare locuinte, nr.cad.176300, 176301, 175032, 175033, 186057 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reglementarea drumului public (str.Culegatorilor), in prelungirea str.Cercului si reparcelarea terenului studiat, in vederea amplasarii de locuinte, conform proiectului intocmit de catre SC Danterom SRL – arh. Sim Rodica.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiarii Bibart Cosmin Adrian, Bibart Felicia, Ungur Dorel, Culici Viorel, Jude Ciprian, Jude Adriana, SC CONFECTII VASLUI SA prin Micoriciu Bogdan, se propune modificarea traseului drumului existent in prelungirea str.Cercului (drum nereglementat din punct de vedere tehnic si juridic) si reparcelarea terenului studiat in vederea amplasarii de locuinte, conform plansei de Reglementari urbanistice aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

– numar parcele destinate amplasarii de locuinte: 4;

– suprafata minima lot: 575,0mp;

– regim de inaltime: S(D)+P+E+M(Eretras); Hmaxim la cornisa: 8,0m;

– POT maxim = 35,0%; CUT maxim = 0,9;

– limita de implantare gard: minim 6,0m din axul drumurilor publice de acces;

– limita de implantare cladiri: minim 6,0m de la aliniamentul drumului ce se constituie in prelungirea str.Cercului, respectiv minim 4,0m de la aliniamentul drumului ce se constituie in prelungirea str.Vasile Carlova;

– retrageri fata de mejdii: cu respectare Cod Civil pe o latura si minim 4,0m pe cealalta latura;

– retragere spate: minim 6,0m;

– se propune constituirea unui drum public, in prelungirea str.Cercului, cu profil transversal de 12,0m, prin repozitionarea cadastralelor astfel incat traseul drumului faptic existent sa fie corectat conform propunerii prezentate in plansa 5/A;

– noul drum public se va constitui, parte din teren apartinand Statului Roman, parte din teren aflat in proprietate privata, propus a se ceda domeniului public, care, dupa cedare va fi inscris in Cartea funciara cu destinatia de drum public;

– se propune, deasemenea, continuarea str.Vasile Carlova cu un profil transversal de 12,0m, profil ce se va constitui, parte din teren apartinand Statului Roman, parte din teren aflat in proprietate privata care va fi cedat domeniului public;

– documentatia cadastrala privind operatiunile cadastrale necesare dezvoltarii retelei stradale descrise mai sus se va intocmi prin grija beneficiarului

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 06.12.2014-31.12.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: cmuat@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 05.01 – 18.01.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro

Arhitect sef

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut