Planuri Urbanistice

aprilie 09, 2024

A N U N T privind elaborarePUZ – Parcelare si reglementare teren pentru dezvoltare locuinte unifamiliale cu functiuni complementare si locuinte cu regim redus de inaltime constituite in mici ansambluri, nr.cad.211929, str. Nicolae Beldiceanu, nr.114, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea parcelarii si reglementarii unui teren pentru dezvoltare locuinte unifamiliale cu functiuni complementare si locuinte cu regim redus de inaltime constituite in mici ansambluri, nr.cad.211929, str. Nicolae Beldiceanu, nr.114, Oradea        Zona de studiu a PUZ-ului : str. Valentin Silvestru la vest, str. Piersicilor la nord, str. Nicolae Beldiceanu la sud si limita UTR ALV si ULiu la est, corelat cu documentatiile de urbanism de zona aprobate; Terenul care a generat PUZ-ul, identificat cu nr.cad.212929 are suprafata totala de 68.329,0mp; Terenul studiat se afla partial in UTR ALV si partial in UTR ULiu; In etapa 1 se propune reglementarea și parcelarea unei suprafete de 1,28Ha de teren incadrat în UTR ALV și 1,68Ha de teren incadrat în UTR ULiu (Total Etapa 1 = 2,96Ha).

          Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Sim Rodica, la initiativa beneficiarului Vidican  Petru Emil.

         – Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG  aprobat cu HCL nr.501/2016 cu RLU modificat prin HCL nr.260/2021):

    – UTR: ALV;

    – regim de construire: izolat;

    – funcţiuni predominante: terenuri neurbanizate cu destinaţie agricolă – livezi şi vii;

    – H max: (S/D)+P+E;

    – POT max = 30,0%;  – CUT max = 0,6;

    – retragerea faţă de aliniament: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate

    – retrageri minime faţă de limitele laterale:  Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

    – UTR ULiu;

    – regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

    – funcţiuni predominante: Locuinţe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

    – H max: 8,0 m la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, 12,0 m la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras; (S)+P+E+M/Er;

    – POT max = 35,0%;

    – CUT max = 0,9;

    – retragerea faţă de aliniament: 3m – 6m;

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: 3,0m;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: înălțimea clădirii măsurată la cornişa superioară sau la atic, în punctul cel mai înalt dar nu mai putin de 6,0m;

    – Prevederi  P.U.Z. – R.L.U. propuse:

    – regim de construire: izolat, retrase din aliniament;

    – funcţiuni propuse: Locuinţe unifamiliale/bifamiliale, locuinte cu regim redus de inaltime constituite in mici ansambluri, dotari;

    – H max: Regim maxim de inaltime = S+P+M/R sau D+P+M/R pentru locuinte unifamiliale/bifamiliale si dotari; S+P+1+M/R sau D+P+M/R pentru locuinte in mici ansambluri;

    – POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

    – retragerea faţă de aliniament: 3,0m – 6,0m de la aliniamentul drumurilor de acces; minim 6,0m pentru garaje;

    – retrageri faţă de mejdiile laterale: minim 3,0m;

    – retrageri minime fata de mejdia posterioara: minim 6,0m;

    – circulaţii şi accese: accesul la amplasament se realizeaza pe str.Nicolae Beldiceanu;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona;

– Se propune:

a) etapizarea procesului de urbanizare în 3 etape, astfel, prima etapa se va reglementa prin prezenta documentație, iar celelalte 2 etape vor fi studiate prin alte documentații de urbanism de tip PUZ;

b) dezvoltarea etapizată a rețelei stradale pe zona supusa urbanizării;

– În prezenta documentatie se propune reglementarea și parcelarea unei suprafete de 1,28Ha de teren incadrat în UTR ALV și 1,68Ha de teren incadrat în UTR ULiu, denumita Etapa 1 (Total Etapa 1 = 2,96Ha).

– În Etapa 1 se vor dezvolta un numar de 15 loturi de teren destinate locuintelor cu functiuni complementare cu suprafete cuprinse intre 693,73mp și 939,96mp; 2 loturi pentru dotari publice cu loturi cuprinse intre 2.134,82mp și 2.292,77mp; 1 lot pentru locuinte cu regim redus de înălțime constituite în mici ansambluri cu suprafața de 4.693,14mp. In acest sens, s-a prezentat o posibila mobilare, iar varianta finala de mobilare va respecta reglementarile stabilite in Etapa1;

– Suprafața de teren ramasa în proprietatea beneficiarului din terenul Nr. cad. 211929 se pastreaza pentru dezvoltari ulterioare, care se vor realiza pe baza unor documentatii de urbanism, în funcție de caz.

 1. REGULAMENT AFERENT LOTURILOR PENTRU LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE(Lot 1 ÷ Lot 8, Lot 12 ÷ Lot 18)

UTILIZĂRI ADMISE

– Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat.

– Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative (apartamente).

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

– Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc..) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

– Servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere.

UTILIZĂRI INTERZISE

– Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul admise si admise cu conditionari. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Acestea se pot executa, daca particularitatile amplasamentului o impun, cu acordul proprietarilor direct afectati;

Detaliere functiuni complementare

– Alimentaţie publică: restaurant, bistro, cofetărie, cafenea, bar sau altele din aceasta categorie.

– Servicii cu acces public: tipărire şi multiplicare, servicii de educaţie şi formare profesională, centru after-school, servicii poştale şi de curierat (relaţii cu publicul), furnizare utilităţi (relaţii cu publicul), agenţie de turism, agenţie imobiliară, agenţie de publicitate, agenţie matrimonială, servicii IT, salon de estetică şi întreţinere corporală (fitness, masaj, cosmetică, frizerie, coafor, baie publică, saună), studio de body-piercing / tatuaje, curăţătorie de haine, studio foto / video, filială de bibliotecă / mediatecă, sau altele din aceeasi categorie.

– Servicii profesionale: cabinet de medicină generală (medic de familie) cabinet de medicină de specialitate, clinica medicala de specialitate, cabinet stomatologic, laborator de analize medicale, laborator individual de tehnică dentară, cabinet de medicină veterinară, birou de avocatură, birou notarial, birou de traducere, servicii de consultanţă juridică sau economică, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / expertizare / design, birou de topografie / cadastru / cartografie, atelier de artă, sau altele din aceeasi categorie.

– Servicii manufacturiere: reparaţii obiecte de uz casnic, depanare electrocasnice / instalaţii, asistenţă IT, manufactură fină, reparaţii încălţăminte, inlocuire schimbare parbrize (fara service auto) croitorie, marochinărie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie, sau altele din aceeasi categorie.

– Dotari publice: (spatii publice, invatamant, sanatate, locuinte sociale, etc..) spatii verzi ce vor include terenuri de sport, locuri de joaca pentru copii etc..

CONDITIONARI PENTRU FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE LOCUINTEI (pentru o parcela)

(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;

(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 120mp;

(c) să implice maximum 5 persoane;

(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;

(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;

(f) pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate;

Nota: Pe parcelarea propusa se pot realiza unificari de parcele, pana la 2 parcele pentru zona de locuinte si functiuni complementare.

LIMITA DE IMPLANTARE CONSTRUCTII PROPUSA:

– Front stradal: minim: 3m; maxim: 6m;

– Retrageri laterale: minim 3m dar nu mai putin de jumatate din inaltimea masurata la cornisa sau atic in raport cu limita de proprietate;

– Retragere spate: minim 6m;

– In cazul coexistentei pe aceeasi parcela a doua corpuri de cladire, intre fatadele acestora se va asigura o distanta minima egala cu doua treimi din inaltimea celei mai inalte, dar nu mai putin de 3m;

– Pentru parcelele de colt retragerea din aliniament se va face pe ambele fronturi (respectiv min.3m – max.6m);

INDICI SI SUPRAFETE:

– Lot minim propus = 693,73mp;

– Lot maxim propus = 939.96mp  (pentru loturile de teren destinate locuintelor cu functiuni mixte);

– Numar total de loturi propuse: 15;

– POT max. = 35%, CUT max. = 0,.9;

<REGIM MAXIM DE INALTIME</u> : (S)+P+1, (S)+P+M, (S)+P+R, D+P+M, D+P+R;

– Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m. Nivelul retras va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80m. 

PARCAJE:

– 1 loc de parcare la 100mp AU;

– parcare pentru biciclete – 1 loc la 100mp AU;

– 1/loc/locuinta – parcarea autoturismului se va face doar in interiorul parcelei;

ANEXE; GARAJE; FILIGORII

– Anexele garajele sau filigoriile vor avea suprafata maxima construita cuprinsa intre 25-35mp. Inaltimea maxima nu va depasi 3,5m la punctul cel mai inalt.

– Amplasarea lor se poate realiza la minim 60cm fata de mejdie cu respectarea Cod Civil, iar inaltimea lor pe latura alipita imprejmuirii nu va depasii 2,5m. Se recomanda invelitori tip terasa.

SPATII VERZI:

– Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Spre stradă/spaţiul public, în zonele de retragere faţă de aliniamente (grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.

IMPREJMUIRI:

– Imprejmuirile spre spatiul public vor avea un soclu opac cu inaltimea maxima de 80cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau un sistem similar ce permite vizibilitatea in ambele directii si patrunderea vegetatiei. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,50m. Imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

2. REGULAMENT AFERENT LOTURILOR PENTRU DOTARI (Lot 10 si Lot 11)

UTILIZARI ADMISE:

– Dotari de interes public institutii si servicii: Funcţiuni administrative, Funcţiuni de administrarea afacerilor, Funcţiuni financiar-bancare, Funcţiuni terţiare, Funcţiuni de cultură, Funcţiuni de învăţământ şi cercetare, Funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială, Funcţiuni de turism;

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

– Locuinte de serviciu permanente sau temporare, in conditiile stabilite de Legea 114/1996, aferente zonei de dotari.

– Cladiri de apartamente, camine, internate – ale institutiilor de invatamant / cercetare.

– Funcţiuni comerciale en detail şi servicii de mari dimensiuni, cu condiţia integrării urbanistice a ansamblului, prin aplicarea unor tipologii şi configuraţii cu specific urban, realizate pe baza unor proiecte elaborate pentru amplasamentul în cauză. Sunt interzise clădiri şi organizări urbanistice de tip „big-box”, realizate prin adaptarea unor proiecte tip.

– Istalatii / elemente ale infrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia amplasarii acestora in subteran sau in afara spatiului public.

CONDITIONARI SUPLIMENTARE APLICATE UTILIZARILOR DE MAI SUS (”Utilizari admise cu conditionari”)

(a) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;

(b) pentru activităţi admise si admise cu conditionari, daca acestea nu se conformeaza conditionarilor se va obţine acordul vecinilor de parcelă.

– Nu este admis dezvoltarea de alte functiuni decat cele enumerate la punctul ”admise” si ”admise cu conditionari”.

UTILIZARI INTERZISE:

– Altele decat cele amintite la punctul ”Utilizari admise si Utilizari admise cu conditionari”. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Acestea se pot executa, daca particularitatile amplasamentului o impun, cu acordul proprietarilor direct afectati;

LIMITA DE IMPLANTARE CONSTRUCTII PROPUSA:

– Front stradal: minim 3m;

– Retrageri laterale: minim 6m, dar nu mai putin de jumatate din inaltime masurata la cornisa sau atic in raport cu limita de proprietate.

– Retragere spate: nu este cazul;

– In cazul coexistentei pe aceeasi parcela a doua corpuri de cladire, intre fatadele acestora se va asigura o distanta minima egala cu doua treimi din inaltimea celei mai inalte, dar nu mai putin de 3m;

– Pentru parcelele de colt retragerea din aliniament se va face pe ambele fronturi (respectiv min.3m);

INDICI SI SUPRAFETE:

– Lot maxim propus dotari de interes public = 2.292,77mp;

– Lot minim propus =  2.134,82mp :

– Numar loturi propuse pentru dotari = 2;

–  POT max.= 40%, CUT max.= 0.9 – pentru toate cazurile;

GARAJE; PARCAJE:

– Garajele sau parcajele vor fi dimensionate astfel incat sa fie conforme cu functiunea pe care o deservesc. Daca se realizeaza garaje in constructii independente, inaltimea maxima a acestora nu ma depasi 3,5m la punctul cel mai inalt. Amplasarea lor se poate realiza alipit mejdiei cu respectarea COD Civil (scurgerea apelor pluviale, acordul vecinilor afectati), iar inaltimea lor pe latura alipita imprejmuirii nu va depasii 2,5m. Se recomanda invelitori tip terasa.

REGIM MAX DE INALTIME: (S/D)+P+1, (S/D)+P+M, (S/D)+P+R, D+P+M, D+P+R;

– Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel  mai înalt, nu va depăşi 12m. Nivelul retras va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m. 

PARCAJE :

a). Pentru functiuni administrative, de administrare a afecerilor, financiar-bancare, servicii fara acces public:

– 1 loc de parcare la 80 mp arie utila, pentru funcţiuni fără acces public

– 1 loc de parcare la 40 mp arie utila, pentru funcţiuni cu acces public (acces public la ghişee, birouri, alte spaţii)

– parcare pentru biciclete** 1 loc la 80mp arie utila

b). Pentru functiuni tertiare:

– Comert en detail: – 1 loc de parcare la 50mp suprafaţă de vânzare, pentru funcţiuni comerciale cu număr redus de clienţi

– Unităţi de alimentaţie publică (restaurante, cafenele, cantine etc.), săli pentru festivităţi: un loc de parcare la 9mp suprafaţă utilă a sălii de mese / sălii de festivităţi.

– Servicii cu acces public: – 1 loc de parcare la 35mp arie utila destinată accesului public + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru personal)

– Servicii profesionale: – 1 loc de parcare la 35mp arie utila destinată accesului public + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru personal)

– Servicii manufacturiere: – 1 loc de parcare la 50mp arie utila – parcare pentru biciclete 1 loc la 50mp arie utila

– Pentru conformarea numarului de parcaje la functiunea propusa spre dezvoltare se va consulta Anexa 2 la RLU PUG Oradea, pentru functiunile care nu au fost detaliate in prezentul regulament.

SPATII VERZI:

– Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 20% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil). În cazul în care se prevăd garaje/parcaje subterane care depășesc amprenta clădirii, 50% din spațiile verzi reglementate se vor putea dispune la partea superioară a acestora.

IMPREJMUIRI:

– Imprejmuirile spre spatiul public vor avea un soclu opac cu inaltimea maxima de 80cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau un sistem similar ce permite vizibilitatea in ambele directii si patrunderea vegetatiei. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,50m. Imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

– Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

3.REGULAMENT AFERENT LOTURILOR PENTRU LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME CONSTITUITE IN MICI ANSAMBLURI (Lot 9)

UTILIZĂRI ADMISE

– Locuinţe individuale (unifamiliale).

– Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative (apartamente).

– Locuinţe colective mici, cuprinzând maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, cu următoarele condiţii:

(a) suprafaţa minimă, recomandata, a parcelei este de 2000mp;

(b) pe latura posterioară a parcelei se va dispune o perdea verde.

– Se recomandă organizarea de ansambluri de locuinţe individuale, semicolective şi/sau colective mici, organizate în jurul unor accese şi spaţii verzi de folosinţă comună şi configurate după tipologii rezidenţiale variate (clădiri izolate, cuplate, înşiruite, covor etc.).

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

– Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

– Servicii cu acces public, conform Anexei 1 la RLU PUG Oradea.

– Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la RLU PUG Oradea.

– Funcţiuni de învăţământ şi cercetare şi Funcţiuni de turism, conform Anexei 1 la RLU PUG Oradea, cu următoarele condiţii:

(a) funcţiunile de turism se vor limita la următoarele tipuri: vilă turistică, pensiune turistică categoria urbană cu maxim 10 camere, hostel;

(b) să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei;

(c) să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip;

(d) pe parcelă să nu existe alte funcţiuni.

Detaliere functiuni complementare

– Alimentaţie publică: restaurant, bistro, cofetărie, cafenea, bar sau altele din aceasta categorie.

– Servicii cu acces public: tipărire şi multiplicare, servicii de educaţie şi formare profesională, centru after-school, servicii poştale şi de curierat (relaţii cu publicul), furnizare utilităţi (relaţii cu publicul), agenţie de turism, agenţie imobiliară, agenţie de publicitate, agenţie matrimonială, servicii IT, salon de estetică şi întreţinere corporală (fitness, masaj, cosmetică, frizerie, coafor, baie publică, saună), studio de body-piercing / tatuaje, curăţătorie de haine, studiou foto / video, filială de bibliotecă / mediatecă, sau altele din aceeasi categorie.

– Servicii profesionale: cabinet de medicină generală (medic de familie) cabinet de medicină de specialitate, clinica medicala de specialitate, cabinet stomatologic, laborator de analize medicale, laborator individual de tehnică dentară, cabinet de medicină veterinară, birou de avocatură, birou notarial, birou de traducere, servicii de consultanţă juridică sau economică, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / expertizare / design, birou de topografie / cadastru / cartografie, atelier de artă, sau altele din aceeasi categorie.

– Servicii manufacturiere: reparaţii obiecte de uz casnic, depanare electrocasnice / instalaţii, asistenţă IT, manufactură fină, reparaţii încălţăminte, inlocuire schimbare parbrize (fara service auto) croitorie, marochinărie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie, sau altele din aceeasi categorie.

– Dotari publice: (spatii publice, invatamant, sanatate, locuinte sociale, etc.) spatii verzi ce vor include terenuri de sport, locuri de joaca pentru copii etc.

CONDITIONARI PENTRU FUNCTIUNILE SERVICII CU ACCES PUBLIC

(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;

(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea, destinata desfasurarii activitatii de baza, să nu depăşească 80mp;

(c) să implice maximum 5 persoane;

(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;

(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;

(f) pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.

UTILIZĂRI INTERZISE

– Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul admise si admise cu conditionari. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Acestea se pot executa, daca particularitatile amplasamentului o impun, cu acordul proprietarilor direct afectati;

LIMITA DE IMPLANTARE PROPUSA:

– Front stradal: minim 3m;

– Retrageri laterale: nu este cazul;

– Retragere spate:  nu este cazul;

– In cazul coexistentei pe aceeasi parcela a doua corpuri de cladire, intre fatadele acestora se va asigura o distanta minima egala cu doua treimi din inaltimea celei mai inalte, dar nu mai putin de 6m;

– Pentru parcelele de colt retragerea din aliniament se va face pe ambele fronturi (respectiv min.3m);

INDICI SI SUPRAFETE:

– Lot max.propus = 4.693,14mp (Nr.cad. 211929);

– Nr. total de loturi propuse = 1;

– Suprafata Teren etapa 1 = 2,96Ha

– POT max. = 35% – pentru locuinte si alte utilizari admise;

– POT max. = 25% – pentru institutii de educatie / invatamant;

– POT max. = 60% – pentru locuinte covor;

– CUT max. = 0,9 – pentru locuinte si alte utilizari admise;

– CUT max. = 0,5 – pentru institutii de educatie / invatamant;

REGIM MAX DE INALTIME: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R;

– Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12m. Nivelul retras va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80m. 

PARCAJE :

– Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.

– Necesarul de parcaje:

– Locuinţe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:

(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100mp;

(b) minimum două locuri de parcare, dintre care, recomandabil, cel puţin unul încorporat în volumul clădirii principale sau într-un garaj, pentru clădiri cu AU mai mare de 100mp;

– Locuinţe individuale (unifamiliale) înşiruite şi covor, sau semicolective (familiale):            – un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă

– Pentru toate celelalte situaţii: conform Anexei 2 la prezentul regulament.

– Parcela va avea un acces unic.

– Servicii cu acces public (servicii de proximitate): minimum două locuri de parcare;

– Prin excepţie, în situaţiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiţii rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială (schimbări de destinaţie, demolări parţiale, extinderi, mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc.), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.

– Instituţii de educaţie / învăţământ – creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private – parcaje pentru personal: minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puţin de două.

ANEXE; GARAJE; FILIGORII

– Anexele garajele sau filigoriile vor avea suprafata maxima construita cuprinsa intre 25-35mp. Inaltimea maxima nu ma depasi 3,5m la punctul cel mai inalt. Amplasarea lor se poate realiza la minim 60cm fata de mejdie cu respectarea COD Civil (scurgerea apelor pluviale, acordul vecinilor afectati), iar inaltimea lor pe latura alipita imprejmuirii nu va depasii 2,5m. Se recomanda invelitori tip terasa.

SPATII VERZI:

– Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Spre stradă/spaţiul public, în zonele de retragere faţă de aliniamente (grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.

IMPREJMUIRI:

– Imprejmuirile spre spatiul public vor avea un soclu opac cu inaltimea maxima de 80cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau un sistem similar ce permite vizibilitatea in ambele directii si patrunderea vegetatiei. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,50m. Imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Asigurarea utilitatilor:

– Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare  se va realiza prin extindere si bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor;

– Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

MODERNIZAREA CIRCULATIEI

– Se propune largirea etapizata a str.Nicolae Beldiceanu, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) si trecerea terenului necesar largirii strazii din proprietate privata in domeniul public;

– Pe zona studiata este prevazut o retea de drumuri  publice, cu profil transversal propus de 12,0m, pentru a se putea realiza legatura cu strazile existente in zona (simulare drumuri publice conform plansa U12); Traseul final a drumurilor publice se va stabili printr-o documentatie de urbanism intr-o etapa ulterioara (terenurile afectate de drumuri sunt situate in ULiu si ALV);

– In etapa 1 se propune:

  – largirea str.Nicolae Beldiceanu, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

  – constituirea unor drumuri publice cu profil transversal de 12,0m, care vor asigura accesul la parcele;

– Drumul propus spre formare reprezinta drumul aferent Etapei 1 de dezvoltare;

– Terenul necesar largirii/constituirii drumurilor publice va trece din proprietate privata in domeniul public;

– Documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine  plan de situatie cu propunere de dezmembrare intocmit de topograf, cu evidentierea terenului necesar largirii str.Nicolae Beldiceanu ce urmeaza a trece din proprietate privata in domeniul public, in concordanta cu propunerile din PUZ si  declaratie notariala  privind modul in care terenul respectiv va trece in proprietatea municipiului Oradea, respectiv angajament pentru  extindere si bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 12.04.2024-13.05.2024  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

     Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 14.05.2024-28.05.2024 pe paginile de internet: www.oradea.ro.   

            Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.      

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut