Planuri Urbanistice

aprilie 07, 2017

A N U N T privind intentia de elaborare a PUZ-Construire cladire mixta cu parcaj public, spatii de alimentatie publica , spatii de birouri si aparthotel, str. Sf.Apostol Andrei nr.24 B Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare a PUZ-Construire cladire mixta cu parcaj public, spatii de alimentatie publica , spatii de birouri si aparthotel, str. Sf.Apostol Andrei nr.24 B Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru a studia conditiile de amplasare a unei constructii cu destinatie mixta, pe amplasamentul compus din parcelele identificate cu nr.cad. 192642, 3527 si 2555, situat in zona intersectiei strazii Sf. Apostol Andrei si b-dul Decebal.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC VANDANA COM SRL, se vor defini reglementarile urbanistice pentru zona delimitata de Podul Decebal, blocurile din zona intersectiei b-dului Decebal cu str.Sf.Apostol Andrei, str.Sovata, amplasamentul magazinului Penny Market.

Planul urbanistic zonal va defini modul de ocupare al terenului, accesul si circulatia in zona de studiu, echiparea edilitara, regimul juridic al terenurilor, tinand seama de retelele edilitare si nodurile de magistrale existente in zona. Propunerea de mobilare nu va afecta culoarul verde de protectie al Crisului Repede si va asigura locurile de parcare aferente functiunilor propuse, conform reglementarilor urbanistice specifice in UTR Is.

Amenajarea spatiului de parcare publica presupune concesionarea unei suprafete de teren.

Regimul de inaltime si volumetria propusa se va trata la faza de PUZ, in corelare cu vecinatatile;

– POTmax.75,0%;

– CUTmax.3,3;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 10.04-16.04.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut