Planuri Urbanistice

octombrie 06, 2022

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Amplasare parcare cu statii de incarcare masini electrice, Str.Ciheiului, nr.15, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Amplasare parcare cu statii de incarcare masini electrice, Str.Ciheiului, nr.15, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in vederea amplasarii unei parcari cu statii de incarcare masini electrice, Str.Ciheiului, nr.15, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Giusca Angela se impune elaborarea unei documentatii de urbanism (PUZ) pe aria delimitata de UTR Liu, la frontul str.Ciheiului pe aceeasi parte cu parcela studiata.

– Avand in vedere ca functiunea propusa nu se numara prinre functiunile admise in UTR Liu, in vederea stabilirii oportunitatii investitiei, se va parcurge etapa 1 de consultare a publicului cu notificarea tuturor proprietarilor terenurilor din UTR Liu situate la frontul str.Ciheiului pe aceeasi parte cu parcela studiata.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 07.10.2022-13.10.2022, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 14.10.2022 – 18.10.2022.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut