Planuri Urbanistice

februarie 27, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Constituire parc industrial,str. Corneliu Baba, nr.cad.11143, 163986, 164018, 11146, 11148, Orad

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Constituire parc industrial,str. Corneliu Baba, nr.cad.11143, 163986, 164018, 11146, 11148, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in vederea construirii unui parc industrial,str. Corneliu Baba, nr.cad.11143, 163986, 164018, 11146, 11148, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC Nutrientul SA reprezentat prin Pazuric Iosif, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.11143, 163986, 164018, 11146, 11148, se va elabora PUZ pe amplasament in corelare cu PUZ aprobat cu HCL 93/2018 (Parc Industrial IV).

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Terenul este situat partial in UTR UEi – Zona de urbanizare pentru activitati economice cu caracter industrial, partial in UTR Et – pentru activitati economice tertiare;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime)

– POTmax = 60%, CUTmax = 1,2 (UTR UEi);

– POT max = 40% (parcele comune), POT max = 50% (parcele de colt), CUT = 2,2 (parcele comune), CUT = 2,8 (parcele de colt) – UTR Et

– H max: Hmax cornisa = 21m (UTR UEi); Hmax cornisa = 22m (UTR Et); Prin PUZ pot fi stabilite inaltimi de Hmax = 28 m

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor, zonelor verzi compacte

– Se va studia dezvoltarea retelei stradale pe zona studiata astfel incat sa se asigure acces direct din drumuri publice, la parcelele/ incintele create si se vor delimita zonele verzi de aliniament .

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati(alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

– Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor propuse, pe parcela/in incinta;

Capacitatile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de mare tonaj;

Conditii si recomandari

– PUZ-ul va trata suprafata stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR UEi aprobate prin HCL nr.836/2017;

– Terenul destinat retelei stradale se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea cu destinatia de drum public, iar suprafetele destinate zonelor verzi pot trece in domeniul public sau pot ramane in domeniul privat cu acces public nelimitat;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 28.02.2023 – 06.03.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 07.03.2023 – 11.03.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut