Planuri Urbanistice

aprilie 26, 2021

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL – Construire casa familiala si imprejmuire teren,Str.Cucului,nr.48C, nr.cad.184794,Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONALConstruire casa familiala si imprejmuire teren,Str.Cucului,nr.48C, nr.cad.184794,Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire locuinta familiala si imprejmuire teren, Str.Cucului,nr.48C, nr.cad.184794,Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Pop Ciprian Ionel, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.184794, se va elabora PUZ pe zona 2 din masterplan aprobat cu HCL nr.668/2020.

Categoriile funcţionale ale dezvoltarii şi eventuale servituţi:

– Locuinte unifamiliale/familiale cu max.2 unitati locative;

Indicatori urbanistici obligatorii conform PUZ URBANIZARE aprobat cu HCL 668/2020:

– POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,9;

– Regim maxim de inaltime: S+P+1+M/R, D+P+M/R, cu Hmax. = 12m;

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor

– accesul la parcelele prevazute in PUZ se va realiza din drumurile publice existente si propuse;

– terenul necesar constituirii drumului de acces va trece din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea;

– se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform prevederilor din RLU aferent PUG (anexa 2);

– Se vor studia conditiile de extindere a retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pana la zona studiata;

Capacitatile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

Conditii si recomandari:

– se va avea in vedere constituirea retelei stradale, pe zona studiata, conform masterplan aprobat;

– se va tine cont de constituirea zonelor verzi de folosinta comuna, conform masterplan aprobat.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 26.04.2021 – 06.05.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 07.05.2021 – 11.05.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut