Planuri Urbanistice

octombrie 02, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire hala depozitare,str. Calea Borsului, nr.29F, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Construire hala depozitare,str. Calea Borsului, nr.29F, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire hala depozitare,str. Calea Borsului, nr.29F, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre AS Autostarter Parts SRL reprezentat prin Csomortanyi Attila se va elabora PUZ pe aria delimitata de str.Calea Borsului – la sud, limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.27/2015 – la vest, limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.61/2017 – la est, incinta Cesal – la nord.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Zona destinata activitatilor economice cu caracter industrial,

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)

– POTmax.60%;

– CUTmax.1,2 ;

– Regim de inaltime: max.(1-3S)+P+4E cu Hmax. La cornisa 21,0m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte

– Se vor studia posibilitatile de dezvoltare a zonei specificate, organizarea acceselor si a circulatiei, asigurarea locurilor de parcare si a zonelor verzi, conform RLU afferent PUG, dezvoltarea retelei stradale;

– Se vor amenaja locuri de parcare aferent functiunilor propuse, pe parcela/ in incinta;

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de mare tonaj

Conditii si recomandari

– PUZ-ul va trata suprafata stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 03.10.2023 – 09.10.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 10.10.2023 – 16.10.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut