Planuri Urbanistice

ianuarie 19, 2022

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare, nr.cad.151409, 151410,19122, str. Matei Corvin,Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare,

nr.cad.151409, 151410,19122, str. Matei Corvin,Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare, nr.cad.151409, 151410,19122, str. Matei Corvin,Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC Confectii Vaslui SRL, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 151409, 151410,19122 se va elabora PUZ de urbanizare pe intreg UTR UEi.

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– Ei – Zona de activitati economice cu caracter industrial;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime):

– POTmax = 60%, CUTmax = 1,2;

– Regim de inaltime: max. (1-3S)+P+4, cu Hmax cornisa = 21m;

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia dezvoltarea retelei stradale in zona supusa urbanizarii astfel incat sa se asigure acces direct din drumuri publice, la parcelele/ incintele create, ocupand 20-25%din suprafata totala si se vor delimita zonele verzi de aliniament in proportie de 10% din suprafata totala .

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati(alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

– Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor propuse, pe parcela/in incinta;

Capacitatile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de mare tonaj;

Conditii si recomandari:

– PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR UEi aprobate prin HCL nr.836/2017; Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapa sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

– Terenul destinat retelei stradale se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea cu destinatia de drum public, iar suprafetele destinate zonelor verzi pot trece in domeniul public sau pot ramane in domeniul privat cu acces public nelimitat;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 19.01.2022 – 26.01.2022, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 27.01.2022 – 01.02.2022.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut