Planuri Urbanistice

octombrie 24, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Construire locuinta si imprejmuire teren, str. Gheorghe Doja, nr.cad.178779, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Construire locuinta si imprejmuire teren, str. Gheorghe Doja, nr.cad.178779, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de construire locuinta si imprejmuire teren, str. Gheorghe Doja, nr.cad.178779, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Demian Daniel-Petru, se va elabora PUZ de urbanizare pe subzona din UTR ULiu delimitata de: str. Gh. Doja – la nord, UTR TDA – la sud si UTR ALV – la vest si limita estica a terenului identificat cu nr.cad.178779 (Parcela care a generat PUZ-ul).

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Zona rezidentiala de densitate mica cu structura urbana coerenta rezultat al aplicarii procedurii de urbanizare ;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime):

– POT maxim = 35%; – CUT maxim = 0,9;

– Regim de inaltime: S+P+M/Er cu Hmax la cornisa: 8,0m si Hmax la coama: 12,0m;

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor, zonelor verzi compacte

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

Capacitatile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

Conditii si recomandari:

– PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 modificat prin HCL nr.230/2021;

– Se va studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale pe toata zona cuprinsa intre str.Ghorghe Doja, str. Livezilor si limita vestica a UTR Uliu.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 25.10.2023 – 01.11.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 02.11.2023 – 07.11.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut