Planuri Urbanistice

august 30, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.493/2019, str. Octavian Goga, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.493/2019, str. Octavian Goga, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de modificarea PUZ-ului aprobat cu HCL nr.493/2019, str. Octavian Goga, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC Prima Kapital Project SRL se va elabora PUZ pe aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.493/2019.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Zona cu structură funcţională mixtă incluzând locuinte colective, comert, servicii cu acces public, dotari de cartier (invatamant/sanatate),;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3;

Indicatori urbanistici (conform PUZ aprobat)

– H max: 28,0m; regim maxim de inaltime D+P+8E;

– POT maxim = 60,0% (incluzand parcaje si carosabil); – CUT max = 2,8;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia accesul in zona si organizarea circulatiei, infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

– Se vor asigura locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta (confor RLU afferent PUG – anexa 2);

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de mare tonaj;

Conditii si recomandari

– Se propune modificarea PUZ-ului aprobat in sensul maririi numarului de apartamente prin redimensionarea unor corpuri de cladire si reconfigurarea apartamentrelor prevazute initial;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 31.08.2023 – 06.09.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 07.09.2023 – 11.09.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut