Planuri Urbanistice

septembrie 08, 2022

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.cad.206419-:-206425, 206429-:-206431, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.cad.206419-:-206425, 206429-:-206431, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de modificare PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.cad.206419-:-206425, 206429-:-206431, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Imobiliar Business Investment se va intocmi PUZ pe aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019 .

– In elaborarea PUZ-ului se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi:

– Zona destinata locuirii (locuinte individuale, locuinte colective, servicii si dotari);

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3;

Indicatori urbanistici (conform PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019 ):

– POT max = 35,0%, CUT max propus = 0,90;

– Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/R;;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia accesul in zona si organizarea circulatiei, infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

– Se vor asigura locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta (confor RLU afferent PUG – anexa 2);

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de mare tonaj;

Conditii si recomandari:

– Se propune modificarea unor reglementari urbanistice stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019 in sensul transformarii zonei studiate prin PUZ dintr-o parcelare cu loturi independente cu acces dintr-un drum public nou creat intr-un ansamblu de tip condominium cu loturi individuale si spatiu de folosinta comuna, accesul si circulatia in incinta desfasurandu-se pe un drum privat de incinta;

– Se va proceda la realizarea unor operatiuni cadastrale in urma carora suprafata de folosinta comuna in cadrul ansamblului sa fie identificata cu un nr.cad. distinct;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 08.09.2022 – 14.09.09.2022, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 15.09.2021 – 19.09.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut