Planuri Urbanistice

iulie 05, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Modificare zona functionala din ALV in LIU pentru construire locuinta unifamiliala, str. Colinelor, nr.148B

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Modificare zona functionala din ALV in LIU pentru construire locuinta unifamiliala, str. Colinelor, nr.148B

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in vederea modificarii zonei functionale din ALV in LIU pentru construire locuinta unifamiliala, str. Colinelor, nr.148B.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Crisan Eva Maria, proprietar al terenului identificat cu nr. cadastral 153814, se va elabora PUZ pentru subzona din UTR_ALV reprezentând imobilele cu identificate cu nr.cad. 11334 și 11335.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi:

– Zona rezidentiala compusa din locuinte in regim mic de inaltime;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)-conform UTR_Liu din vecinătate

– POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9

– Regim de inaltime: S+P+E+M/R, D+P+E/M; Hmaxim la coama: 12,0m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte

– Se va studia accesul in zona si organizarea circulatiei, infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

– Se vor asigura locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta (un loc de parcare pe unitatea de locuit);

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule de max.3,5 t;

Conditii si recomandari:

– Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, modificat prin HCL nr.260/2021, terenurile identificate cu nr.cad. 11334 și 11335 sunt situate in UTR ALV – Zonă destinata terenurilor agricole situate în intravilan – livezi şi vii, neurbanizate şi neurbanizabile, si partial în UTR_Liu, însă îndeplinesc condițiile specificate in RLU aferent PUG modificat cu privire la posibilitatile de construire;

– Se va elabora un Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea /reconversia zonă funcțională, cu preluarea intocmai a reglementarilor specifice UTR LiL (teren specific LiL);

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 06.07.2023 – 12.07.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 13.07.2023 – 17.07.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut