Planuri Urbanistice

aprilie 26, 2024

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Modificator la PUZ aprobat cu  HCL 159/2009, str. Ion Paun Pincio, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de modificare a PUZ-ului aprobat cu  HCL 159/2009, str. Ion Paun Pincio, Oradea.

           Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Betasil S.R.L. reprezentat prin Pop Vasile, se va elabora PUZ pe teritoriul studiat prin PUZ aprobat cu HCL 159/2009.

            Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– locuinte colective;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 “Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

           Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)-conform PUZ aprobat cu HCL 159/2009;

– Principala funcţiune propusă în zonă este cea de locuire, destinată locuinţelor colective, funcţiuni complementare comerciale şi de servicii în clădirea amplasată în partea sud-vestică a parcelei, adiacent străzii I. Paun Pincio;

– Regimul de înălţime, conform prevederilor din planşa 4/U-Reglementări aferentă PUZ, se modifică pentru tronsoanele I, II, V, VI şi clădirea destinată dotărilor complementare, după cum urmează:

– Tronsoanele I şi II, adiacente străzii Aurel Covaci, de la D+P+2E+M la  D+P+4E,

– Tronsoanele V şi VI de la D+P+3E la D+P+4E,

– Clădirea destinată dotărilor de cartier, adiacentă străzii I. Paun Pincio , de la P+1 la D+P+2E;

– Indicii de utilizare a terenului stabiliţi prin PUD , POT maxim = 40,0% şi CUT maxim = 1,59 se modifică la POT propus = 40,0% şi CUT propus = 1,91, care se încadrează în POTmaxim = 60-65-80% şi CUTmaxim = 2-3 specific zonelor cu locuinţe de tip multifamilial R6 conform Regulamentului de Zonare Funcţională a municipiului Oradea;

           Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica (cca.20-25% din suprafata terenului).

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

           Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule de max.3,5t;

           Conditii si recomandari

– PUZ-ul va trata suprafata de teren studiată prin PUZ aprobat cu HCL 159/2009 si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016;

           In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 29.04.2024 – 11.05.2024, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

 Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

           Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.             Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 12.05.2024 – 16.05.2024.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut