Planuri Urbanistice

martie 10, 2022

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- – Organizare incinta industriala, Construire hala si birouri, str. Micsandrelor, Nr.cad.210169, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

– Organizare incinta industriala, Construire hala si birouri, str. Micsandrelor, Nr.cad.210169, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de organizare incinta industriala, Construire hala si birouri, str. Micsandrelor, Nr.cad.210169, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Pajurca Metal Group SRL, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 210169 se va elabora PUZ pe subzona din UTR Ei cuprinsa intre calea ferala la sud-vest, limita UTR Et la sud-est, limita UTR Va la nord-est, str.Mixandrelor si limita nord-vestica a terenului identificat cu nr.cad.206694 (intreaga incinta Pajurca Metal Group);

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– Ei – Zona de activitati economice cu caracter industrial;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3.

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime):

– POTmax = 60%, CUTmax = 1,2;

– Regim de inaltime: max. (1-3S)+P+4, cu Hmax cornisa = 21m;

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia integrarea in contextul urban, reglementarea accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice ;

– Strazile propuse se vor conforma reglementarilor PUG aprobat prin HCL 501/2016, pentru zone de activitati industriale;

Conditii si recomandari:

– Conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 si modifiact cu HCL nr.260/2021, intervenţiile importante vizând extinderea, restructurarea integrală sau parţială a clădirilor existente, adăugarea de noi clădiri/corpuri de clădire, conversiile funcţionale, vor fi în mod obligatoriu reglementate prin PUZ ce va viza o unitate/un grup de unităţi industriale.

– PUZ-ul va include şi detalia în mod obligatoriu prevederile PUG în ceea ce priveşte obiectivele şi servituţile de utilitate publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 11.03.2022 – 17.03.2022, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.03.2022 – 22.03.2022.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut