Planuri Urbanistice

iulie 23, 2021

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Parcelare teren in vederea amenajarii unui parc de activitati economice cu caracter industrial, Str.Uzinelor, nr.cadastral 210756, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Parcelare teren in vederea amenajarii unui parc de activitati economice cu caracter

industrial, Str.Uzinelor, nr.cadastral 210756,

Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare teren in vederea amenajarii unui parc de activitati economice cu caracter industrial, Str.Uzinelor, nr.cadastral 210756, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Certinvest SRL, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 210765 se va elabora PUZ pe subzona 3 din masterplan aprobat cu HCL nr.54/2021.

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– Activitati economice industriale

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): specifici UTR Ei, conform master plan aprobat cu HCL 54/2021

– Regim de înălţime de (1-3S)+P+4+R, înălțime ce poate fi restricționată de avizul AACR pentru fiecare subzonă de studiu;

– POT max = 60%; – CUT max = 1,2;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

– accesul la amplasament se realizeaza din str.Uzinelor, iar dezvoltarea retelei stradale se va realiza conform masterplan aprobat;

– terenul necesar dezvoltarii retelei stradale va treace din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea, in mod etapizat, pe masura dezvoltarilor ;

– se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform prevederilor din RLU aferent PUG (anexa 2);

– Se vor studia conditiile de extindere a retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pana la zona studiata;

Capacităţile de transport admise

– autovehicole de mare tonaj

Conditii si recomandari:

– se va avea in vedere constituirea retelei stradale, pe zona studiata, conform masterplan aprobat;

– se va tine cont de constituirea zonelor verzi de folosinta comuna, conform masterplan aprobat.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 23.07.2021 – 29.07.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 30.07.2021 – 03.08.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut