Planuri Urbanistice

noiembrie 07, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Parcelare teren pentru ansamblu rezidential compus din locuinte individuale, locuinte colective, parcari, spatiu public, nr.cad.175644, 214324, str. Americii, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Parcelare teren pentru ansamblu rezidential compus din locuinte individuale, locuinte colective, parcari, spatiu public, nr.cad.175644, 214324, str. Americii, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de reglelementare urbanistica si schimbare functionala, parcelare teren pentru ansamblu rezidential compus din locuinte individuale, locuinte colective, parcari, spatiu public, nr.cad.175644, 214324, str. Americii, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Vest Grup Relax SRL reprezentat prin Bologa Vasile-Alin, se propune reglelementari urbanistice si schimbare functionala, extinderea UTR UM4 peste UTR Uliu, aceasta dezvoltare prevede concesionare teren.

– Pentru concesionare teren se va obține un punct de vedere de la DPI, în formă scrisă. In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 08.11.2023-14.11.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 15.11.2023-20.11.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut