Planuri Urbanistice

iulie 12, 2021

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Parcelare teren pentru locuinte, Str.Alesdului, nr.cadastral 210747, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Parcelare teren pentru locuinte, Str.Alesdului, nr.cadastral 210747,

Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare teren pentru locuinte, Str.Alesdului, nr.cadastral 210747, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Gligor Vasile Cristian, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 210747 se va elabora PUZ pe zona extinsa din PUZ aprobat cu HCL nr.750/2018.

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– locuinte individuale si dotari

– POT maxim = 35%; CUTmaxim = 0,9;

– Regim de inaltime: S+P+E+M/Er, D+P+ M/Er;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice.

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

– Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

Acorduri/Avizespecifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.

– avizele si acordurile necesare se vor specifica in certificatul de urbanism pentru elaborare P.U.Z. .

Conditii si recomandari:

– se va avea in vedere constituirea retelei stradale si extinderea utilitatilor pe zona studiata;

– propunerea de parcelare si zonificare se va studia in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate in zona (PUZ aprobat cu HCL nr.750/2018, PUZ aprobat cu HCL 554/2020); Se va prelua zona verde de tip Vs prevazuta in PUZ aprobat cu HCL nr.750/2018);

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 12.07.2021 – 18.07.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.07.2021 – 23.07.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut