Planuri Urbanistice

octombrie 04, 2021

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- PUZ-Parcelare teren pentru amplasare locuinte,str. Teleki Mihaly, nr. cad.210033, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

PUZ-Parcelare teren pentru amplasare locuinte,str. Teleki Mihaly, nr. cad.210033, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare teren pentru amplasare locuinte,str. Teleki Mihaly, nr. cad.210033, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Rencsik Tibor, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 210033 se va elabora PUZ pe amplasament: terenul identificat cu nr.210033;

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– Locuinte individuale unifamiliale sau familiale cu maximum doua unitati locative

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime):

– POT max. = 35,0%, CUT max. = 0,9;

– Regim maxim de inaltime admis: S+P+1+R(M) sau D+P+R(M), cu Hmax.coama = 12,0m;

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor:

– propunere de reglementare profil str. Teleki Mihaly la profil transversal de 12m;

– se va amenaja 1 loc de parcare/unitate de locuit in incinta;

– se vor studia conditiile de extindere a retelei stradale, a retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pana la limita parcelelor nou create;

– in cazul drumurilor cu caracter public, terenul afectat de realizarea/ modernizarea retelei stradale se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea, cu destinatia de drum public, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar;

Capacitatile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

Conditii si recomandari:

– Se propune parcelarea terenului in 7 loturi destinate construirii de locuinte, un lot destinat largirii strazii Teleki Mihaly la profil de 12m;

– Reglementarile PUZ-ului vor delimita parcelele si accesul la acestea, aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, dezvoltarea retelei de drumuri si profilele transversale ale acestora, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare;

– Reglementarile propuse prin P.U.Z. vor respecta reglementarile specifice pentru UTR LiL (frontul min.la strada, forma parcelelor, zona construibila), conform P.U.G. aprobat prin HCL 501/2016 si HCL 836/2017;

– Avand in vedere ca in vecinatate exista un cimitir, se va prevede o perdea verde de protectie (plantatie cu arbori), iar pe parcelele care intra in zona de protective a cimitirului se va prezenta reglementari clare.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 05.10.2021 – 11.10.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 12.10.2021 – 16.10.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut