Planuri Urbanistice

mai 16, 2024

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-Reconversie fiuncțională și reglementare teren pentru construire locuinte colective și funcțiuni complementare, str.Atelierelor, nr.14, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de reconversie funcțională și reglementare teren pentru construire locuinte colective și funcțiuni complementare, str.Atelierelor, nr.14, Oradea.

           Prin planul urbanistic zonal initiat de catre West Residence SRL, prin Ticra Rares Dacian, se va elabora PUZ pe teritoriul format din UTR_RIM și subzona din UTR_UM4, delimitate la nord de str.Atelierelor, la vest de strada Thurzo Sandor, la sud de strada Rapsodiei, iar la est, limita UTR_RIM, respectiv UM4. Pentru circulație și studiu de trafic se va face un studiu/analiza pe cvartalul dintre străzile Atelierelor, Thurzo Sandor, Rapsodiei și Nojoridului.

            Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– locuinţe colective, funcţiuni complementare, funcţiuni de învăţământ, etc.;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 “Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

           Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)

– POT maxim = 30%;        

– CUT maxim = 3,36 (respectiv 2,8 majorat o singura data cu 20%)

– Regim maxim de inaltime: 2S+P+9+10R  cu Hmaxim =37m;

           Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitaţilor, zonelor verzi compacte

– Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice  (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

– Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

 – Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

           Capacitaţile de transport admise:

 – autoturisme si autovehicule de transport;

– PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin prezentul aviz de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de  Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016; Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapa sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare

– Terenul destinat retelei stradale si zonelor verzi compacte cu acces public nelimitat (Va), se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea cu destinatia de drum public, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar Oradea.

           In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 20.05.2024 – 27.05.2024, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

 Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

           Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.             Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 28.05.2024 – 03.06.2024

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut