Planuri Urbanistice

noiembrie 09, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Reconversie functionala din UTR ALV in UTR LIU, parcelare teren și reglementare parcele, nr.cadastral 214529, str. Piatra Craiului, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Reconversie functionala din UTR ALV in UTR LIU, parcelare teren și reglementare parcele, nr.cadastral 214529, str. Piatra Craiului, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de reconversie functionala din UTR ALV in UTR LIU, parcelare teren și reglementare parcele, nr.cadastral 214529, str. Piatra Craiului, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Craciun Cristian, proprietar al terenului identificat cu nr. cadastral 214529 se va elabora PUZ pe subzona din UTR_ALV reprezentând imobilul identificat cu nr.cad. 214529.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Zona rezidentiala compusa din locuinte in regim mic de inaltime;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) UTR_ALV:

– POT maxim= 10,0%, CUT maxim=0,2;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

– Accesul la parcela se realizează din str. Piatra Craiului;

– Se vor asigura locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta (un loc de parcare pe unitatea de locuit);

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule de max.3,5 t;

Conditii si recomandari

– Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, modificat prin HCL nr.260/2021, terenul identificat cu nr.cad. 214529 este situat in UTR ALV – Zonă destinata terenurilor agricole situate în intravilan – livezi şi vii, neurbanizate şi neurbanizabile, insa indeplinesc conditiile specificate in RLU aferent PUG modificat cu privire la posibilitățile de construire;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 10.11.2023 – 16.11.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 17.11.2023 – 21.11.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut