Planuri Urbanistice

martie 02, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Reconversie functionala din Utr ALV in Utr LIU, Parcelare teren, str. Piatra Craiului, nr.cad.214412, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Reconversie functionala din Utr ALV in Utr LIU, Parcelare teren, str. Piatra Craiului, nr.cad.214412, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de reconversie functionala din Utr ALV in Utr LIU, Parcelare teren, str. Piatra Craiului, nr.cad.214412, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Hora Petru Cornel, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 214412, se va elabora PUZ pe subzona din UTR ALV situata in partea de sud-estica a str.Piatra Craiului, respectiv parcelele de la frontul strazii intre cele 2 UTR.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Zona rezidentiala compusa din locuinte in regim mic de inaltime;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9

– Regim de inaltime: S+P+E+M/R, D+P+E/M;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia accesul in zona si organizarea circulatiei, infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

– Se vor asigura locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta (un loc de parcare pe unitatea de locuit);

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5 t;

Conditii si recomandari:

– Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul identificat cu nr.cad. 214412 este situat in UTR ALV – Zonă destinata terenurilor agricole situate în intravilan – livezi şi vii, neurbanizate şi neurbanizabile, insa, impreuna cu parcelele de la frontul str.Piatra Craiului intre cele 2 UTR-uri Liu indeplineste cumulativ conditiile specificate in RLU aferent PUG modificat prin HCL nr.260/2021 cu privire la posibilitatile de construire

– Se va elabora un Plan Urbanistic Zonal pentru reglementarea tuturor parcelelor situate in zona de studiu specificata in prezentul aviz, avandu-se in vedere urmatoarele aspecte:

– UTR-urile din vecinatate si caracteristicile terenului;

– posibilitati de mobilare cu stabilirea unor zone de implantare care sa permita constituirea de livezi si vii

– reglementarea profilului transversal al strazilor din zona de studiu in corelare cu documentatii de urbanism aprobate in zona;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 03.03.2023 – 09.03.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 10.03.2023 – 14.03.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut