Planuri Urbanistice

februarie 21, 2022

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Reconversie functionala, operatiuni cadastrale de alipire si parcelare pt.amplasare locuinte, str. Colinelor, nr.cad.205167 si 203783, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Reconversie functionala, operatiuni cadastrale de alipire si parcelare pt.amplasare locuinte, str. Colinelor, nr.cad.205167 si 203783, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de reconversie functionala, operatiuni cadastrale de alipire si parcelare pt.amplasare locuinte, str. Colinelor, nr.cad.205167 si 203783, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Doseanu Loredana-Steliana, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 205167 si 203783 se va elabora PUZ pe subzona din UTR_ALV, reprezentând nr. cad. 205167 si 203786, cuprins între str. Colinelor(S), str. Raspantiilor (N), PUZ avizat cu AVIZ nr. 1086/2021 -in curs de elaborare (V), nr.topo 6332 (E);

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– Zona rezidentiala compusa din locuinte in regim mic de inaltime;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)-conform UTR_Lil din vecinătate:

– POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9

– Regimul de înălţime maxim admis: S+P+E+M/R;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia accesul in zona si organizarea circulatiei, infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

– Se vor asigura locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta (un loc de parcare pe unitatea de locuit);

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule de max.3,5 t;

Conditii si recomandari:

– Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, modificat prin HCL nr.260/2021, terenul identificat cu nr.cad. 205167 este situat in UTR ALV – Zonă destinata terenurilor agricole situate în intravilan – livezi şi vii, neurbanizate și neurbanizabile, însă îndeplinește condițiile specificate in RLU aferent PUG modificat cu privire la posibilitatile de construire;

– Se va elabora un Plan Urbanistic Zonal pentru stabilirea zonei functionale, reglementare acces și dezvoltarea rețelei stradale, posibilitățile de parcelare și mobilare pornind de la varianta V2 prezentată;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 23.02.2022 – 01.03.2022, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 02.03.2022 – 06.03.2022.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut