Planuri Urbanistice

iulie 31, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Reglementare teren pentru amplasare locuinte si servicii, etapa 2 la PUZ URBANIZARE aprobat cu HCL nr.668/2020, zona str. Ioan Pop Reteganul,nr.cad. 208257, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Reglementare teren pentru amplasare locuinte si servicii, etapa 2 la PUZ URBANIZARE

aprobat cu HCL nr.668/2020, zona str. Ioan Pop Reteganul,nr.cad. 208257, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in vederea reglementarii unui teren pentru amplasare locuinte si servicii, etapa 2 la PUZ URBANIZARE aprobat cu HCL nr.668/2020, zona str. Ioan Pop Reteganul,nr.cad. 208257, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Miclau Leontina Adina proprietar al terenului identificat cu nr. cad: 208257 se va elabora PUZ pe zona 2 din masterplan aprobat cu HCL nr.668/2020.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Locuinte unifamiliale/familiale cu max.2 unitati locative;

Indicatori urbanistici obligatorii : specifici UTR Liu, conform master plan aprobat cu HCL 668/2020;

– POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,9;

– Regim maxim de inaltime: S+P+1+M/R, D+P+M/R, cu Hmax. = 12m;

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor

– accesul la parcelele prevazute in PUZ se va realiza din drumurile publice existente si propuse;

– terenul necesar constituirii drumului de acces va trece din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea;

– se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform prevederilor din RLU aferent PUG (anexa 2);

– Se vor studia conditiile de extindere a retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pana la zona studiata;

Capacitatile de transport admise

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

Conditii si recomandari:

– Parcela face parte dintr-o documentatie de urbanism „PUZ URBANIZARE” aprobat prin HCL nr.668/2020; Conform Masterplan zona studiata a fost schimbata din UTR ULiu in UTR Liu si era prevazut 2 Etape (Etapa 1 a fost reglementata prin PUZ-ul de Urbanizare, iar pentru parcelele din Etapa 2 a fost prevazut elaborea unui PUZ);

– La elaborarea PUZ-ului se va avea in vedere:

– respectarea functiunii conform masterplan aprobat (UTR Liu);

– se va avea in vedere constituirea retelei stradale, pe zona studiata, conform masterplan aprobat;

– se va tine cont de constituirea zonelor verzi de folosinta comuna, conform masterplan aprobat;

– Pentru a respecta principiul afectării echitabile a proprietăților private, ca urmare a necesității de a crea rețea stradală nouă, precum și alte zone de folosință comună, PUZ pentru etapae 2 va conține obligatoriu o reparcelare care să aibă ca efect aceeași proporție de afectare pentru toți proprietarii;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 01.08.2023 – 07.08.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 08.08.2023 – 12.08.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut