Planuri Urbanistice

octombrie 02, 2023

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- Reglementare urbanistică și reconversie functională din zonă industrială în zonă de locuire și funcțiuni complementare, str.Calea Clujului, nr. cad.164154, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL-

Reglementare urbanistică și reconversie functională din zonă industrială în zonă de locuire și funcțiuni complementare, str.Calea Clujului, nr. cad.164154, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de reglementare urbanistică și reconversie functională din zonă industrială în zonă de locuire și funcțiuni complementare, str.Calea Clujului, nr. cad.164154, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC Sapient Premium SRL se va elabora PUZ pe intreg UTR Ei – aria delimitată de str.Dragoș Vodă, str.Johanes Gutenberg, UTR RiM, UTR Ve adiacentă Crișului Repede.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Se propune o reonversie functionala a UTR Ei în zonă cu funcțiune mixtă de tip M3, în vederea construirii unui ansamblu rezidential cu funcțiuni complementare

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici (corespunzători UTR M3)

– POT Maxim = 40,0% (pentru parcelele comune); POT maxim = 50,0% (pentru parcelele de colt)

– CUT max = 1,9 (pentru parcelele comune); CUTmaxim = 2,4% (pentru parcelele de colt)

– Hmaxim/regim de înaltime – 18 m (la cornișă), 22 m (total), respectiv un regim de înălţime de (1-3S/D)+P+4+1R (pentru clădirile comune). 22 m (la cornișă), 25 m (total), respectiv un regim de înălţime de (1-3S/D)+P+5+1R (pentru clădirile de colţ); Regim de inalțime propus pentru ansamblul rezidențial: S+P+11E, Hmax – 39m

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor

– Accesul în zonă se realizează pe str.Calea Clujului, str.Dragoș Vodă, str.Johanes Gutenberg;

– Se va studia dezvoltarea rețelei stradale care să deserveasca noile funcțiuni propuse

– Se vor asigura parcări aferente funcțiunilor conform anexei 2 din RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016;

– Se va realiza racordul la retele municipale de utilități (alimentare cu energie electrică, apă și canalizare, energie termica care se va rezolva prioritar din rețeaua centralizată SACET);

Capacitatile de transport admise

– autoturisme si autovehicole de max3,5t ;

Condiții și recomandări

– Avand in vedere numarul mare de apartamente din ansamblul rezidențial se va avea în vedere prevederea unor dotări de cartier (creșă, grădinită…)

– Se va studia posibilitatea amenajării unui sens giratoriu care să asigure descărcarea traficului generat de investiția propusă

– Se va avea in vedere ca zona verde de la frontul str.Dragoș Vodă să fie pozitionată la limita de proprietate între trotuar și aleea de incintă

– Se va acorda o atenție deosebită mobilității pietonale. Se va avea în vedere și traseul pietonal/ciclistic prevazut în PUG de-a lungul Crișului Repede.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 03.10.2023 – 09.10.2023, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 10.10.2023 – 16.10.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut