Planuri Urbanistice

aprilie 11, 2024

A N U N T privind intentia de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- urbanizare -construire hala logistica  si de depozitare, str. Calea Borsului, nr.cad.212256, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de urbanizare  in vederea construirii unei hale logistice  si de depozitare, str. Calea Borsului, nr.cad.212256, Oradea.

           Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Dal Cargo SRL, proprietar al terenului identificat cu nr. cadastral 212256, se va elabora PUZ pe subzona din UTR UEi delimitata de  inelul de legatura cu autostrada A3 – la sud, limita studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.1341/2022 – la est, calea ferata la nord si limita administrativa a municipiului Oradea – la vest.

            Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi

– Zona destinata activitatilor economice cu caracter industrial, rezultata in urma aplicarii procedurii de urbanizare ;

  – Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 “Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

            Indicatori urbanistici obligatorii

  – POTmaxim = 60,0%;   –  CUTmaxim = 1,2         

  – Regim de inaltime: max.(1-3S)+P+4E cu Hmaxim  la cornisa: 21,0m;

           Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor, zonelor verzi compacte

  – Se va studia dezvoltarea retelei stradale in zona supusa urbanizarii astfel incat sa se asigure acces direct din drumuri publice, la parcelele/incintele create si se vor delimita zonele verzi de aliniament in proportie de 10% din suprafata totala .

  – Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

  – Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor propuse, pe parcela/in incinta;

           Capacitațile de transport admise:

  – autoturisme si autovehicule de mare tonaj;

           Conditii si recomandari

  – PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin  prezentul aviz  de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de  Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR UEi aprobate prin HCL nr.260/2021; Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapa sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

– Terenul destinat retelei stradale va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea cu destinatia de drum public

– Se va avea in vedere profilul transversal al drumurilor din zonele industriale, care nu poate fi mai mic de 14,0m;

           In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 12.04.2024 – 18.04.2024, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

 Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

           Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.             Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.04.2024 – 24.04.2024

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut