Planuri Urbanistice

ianuarie 27, 2017

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire casa familiala si imprejmuire teren, Calea Bihorului nr.76, nr.cad. 196079 Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Construire casa familiala si imprejmuire teren,

Calea Bihorului nr.76, nr.cad. 196079 Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru astudia conditiile de amplasare a unei constructii avand destinatia de locuinta familiala pe parcela identificata cu nr. cad. 196079, situata adiacent Caii Bihorului, in vecinatatea intersectiei cu str. Ion Bogdan.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Iliescu Mirela-Mariana , se va reglementa din punct de vedere urbanistic zona UTR ULiu in care se afla si parcela identificata cu nr.cad. 196079 si va studia amplasarea obiectivelor propuse pe parcela identificata cu nr.cad. 190787, respectand urmatoarele conditii:

– functiuni propuse :zona destinata locuintelor izolate, cu regim mic de inaltime, amplasate pe parcelar de tip urban

– regim de inaltime: maximum doua niveluri supraterane;

– se vor respecta cerintel urbanistice aprobate prin HCL501/2016, referitor la amenajarea locurilor de parcare, zone verzi si a indicilor urbanistici specifici UTR ULiu

– indici de utilizare a terenului: POTmax.35% , CUTmax.0,9;

– se vor studia conditiile de accesibilitate in zona corelat cu documentatiile de urbanism deja aprobate in zona

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 30.01 – 5.02.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut