Planuri Urbanistice

octombrie 16, 2015

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire hala industriala in zona str.Calea Borsului – Ion Mihalache, nr.cad.16503- Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire hala industriala in zona str.Calea Borsului – Ion Mihalache, nr.cad.16503- Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in scopul construirii unei hale industriale in zona strazii Calea Borsului- Str. Ion Mihalache.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre MATICA MARIA, se va studia reconversia functionala din zona agricola in zona de servicii generale de tip C8, pe aria delimitata de zona functionala C8 adiacenta str.Soseaua Borsului, zona studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr. 566/2014 (ferma Dosu), str.Ion Mihalache si limita vestica a pacelei care a generat PUZ-ul, in urmatoarele conditii:

– Regimul maxim de inaltime si valorile maxime ale indicilor urbanistici se vor prelua din noul PUG al municipiului Oradea, care a primit aprobarea de principiu din partea Consiliului Local fiind transmis spre avizare instituţiilor abilitate (HCL 866/2013), care prevede, pentru aceasta zona, reglementari de tip UE;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 19.10.2015 – 25.10.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 26.10.2015 – 30.10.2015.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut