Planuri Urbanistice

octombrie 24, 2018

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire opt locuinte si imprejmuire teren, in zona str.Aurel Covaci, generat de imobilul identificat cu nr.cad.159002 – Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Construire opt locuinte si imprejmuire teren,

in zona str.Aurel Covaci, generat de imobilul identificat cu nr.cad.159002 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind construire opt locuinte si imprejmuire teren.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Barna Dacian Ionel, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.159002, se va studia zona definita de str. Aurel Covaci, limita zonei de studiu a PUZ-ului aprobat prin HCL 180/2006, str. Ioan Pop Reteganul si zona de studiu a PUZ-ului aprobat prin HCL 649/2006;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

POTmax.35%; CUTmax.0,9

Regim de inaltime max.: trei niveluri supraterane cu Hmax. la coama sau aticul nivelului retras 12,0m.

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

Se va asigura pe fiecare parcela, minimum un loc de parcare pentru fiecare unitate locativa;

Profilul transversal al strazilor propuse va rezulta din corelare cu reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate in zonele invecinate prin HCL 180/2008, HCL 470/2008 si HCL 649/2006;

In cazul drumurilor cu caracter public, terenul afectat de realizarea/ modernizarea retelei stradale se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea, cu destinatia de drum public, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar;

Se vor studia conditiile de extindere a retelei stradale, a retelelor de utilitati(alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pana la limita parcelelor nou create;

Capacităţile de transport admise

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t.

Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.10.2018 – 31.10.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Turbucz Maria, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: turbucz.maria@gmail.com.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 01.11.2018 – 05.11.2018.

Arhitect Sef

Radu Fortis

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut