Planuri Urbanistice

noiembrie 07, 2016

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spital cu ambulatoriu de specialitate, cladire de birouri si imprejmuire teren, str. Ogorului nr.72A, nr. cad. 190787-Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Construire spital cu ambulatoriu de specialitate, cladire de birouri si imprejmuire teren, str. Ogorului nr.72A, nr. cad. 190787-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru amplasarea unei constructii avand functiune de spital cu ambulatoriu, respectiv spatii de birouri, pe parcela identificata cu nr. cad. 190787, situata intre str. Ogorului si str. Nufarului(DN 76)

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC MEDCAMP SRL, se va reglementa din punct de vedere urbanistic zona cuprinsa intre str. Ogorului, str. Nufarului(DN76), albia Paraului Peta si limita UTR Et(incinta Kaufland) si va studia amplasarea obiectivelor propuse pe parcela identificata cu nr.cad. 190787, respectand urmatoarele conditii:

– functiuni propuse :zona destinata activitatilor economice cu caracter tertiar si servicii de sanatate

– regim de inaltime: max.(1-3)S+P+ 5E+Er;

– inaltime totala: max.: 25,0m;

– se vor respecta cerintel urbanistice aprobate prin HCL501/2016, referitor la amenajarea locurilor de parcare, zone verzi si a indicilor urbanistici specifici UTR UEt

– indici de utilizare a terenului: POTmax.50% , CUTmax.2,4;

– se vor studia conditiile de accesibilitate in zona corelat cu documentatiile de urbanism deja aprobate in zona

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 9-15.11.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut