Planuri Urbanistice

ianuarie 31, 2014

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire trei imobile de locuinte colective S+P+10E, str. Ciheiului, nr. cad. 10635 si 8561-Oradea

A N U N Tprivind intentia de elaborare PUZ – Construire trei imobile de locuinte colective S+P+10E, str. Ciheiului, nr. cad. 10635 si 8561-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru construirea a trei imobile cu destinatia de locuinte colective, pe un amplasament compus din parcelele identificate cu nr. cad. 10635 si 8561, adiacent , str. Ciheiului.
Prin planul urbanistic zonal initiat de SC Golden Rezident SRL reprezentata de Mos Maria, se va studia zona cuprinsa intre str. Pictor Traian Goga(la sud si la est), str. Ogorului (la vest) si legatura cu pasajul suprateran(la nord).
Amplasamentul care a generat PUZ-ul a fost reglementat anterior printr-o documentatie de urbanism aprobata prin HCL 455/2008.
Regimul de inaltime maxim al celor trei imobile va fi: 2S+P+8÷10E, conditionat de respectarea prevederilor legale privind insorirea parcelelor vecine.
La parterul cladirilor se vor amenaja spatii care asigura functiuni complementare, conform reglementarilor aprobate prin HCL 455/2008.
Se vor asigura locuri de parcare si spatii verzi aferente functiunii propuse, conform prevederilor HGR 525/1996.
Indici de utilizare ai terenului: POTmax. 30,0% si CUT max.3,2.
Se va studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale in zona de studiu si limitrof acesteia, corelat cu proiectul bretelei de traversare a str. Ogorului
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 3.02-9.02.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea, Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 11.30 – 15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 13.01 – 17.01.2014 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .
Arhitect sef
Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut