Planuri Urbanistice

aprilie 02, 2013

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Lotizare teren pentru locuinte individuale, str. Raspantiilor nr.cad.173886-Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Lotizare teren pentru locuinte individuale, str. Raspantiilor nr.cad.173886-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea terenului identificat cu nr. cad. 173886-Oradea, in vederea amplasarii de case cu destinatia locuinte individuale. Parcela studiata are frontul la strada Raspantiilor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Opincariu Ioana Maria, se va studia zona delimitata de str. Raspantiilor, str.Colinelor, drumul de pamant existent, identificat cu nr. topo 6332, situat la vest fata de lotul ce urmeaza sa fie parcelat.

Intentia este de a delimita patru parcele construibile, iar constructiile ce vor mobila parcelele vor avea regim de inaltime S(D)+P+E(M), iar indicii de utilizare ai terenului se vor incadra in valorile: POTmax 35% CUTmax. 0,5;

Se vor studia conditiile de accesibilitate din str. Raspantiilor in corelare cu documentatiile de urbanism deja aprobate in zona.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 8-14.04.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-16.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut