Planuri Urbanistice

ianuarie 30, 2019

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Modificare PUZ aprobat cu HCL 333/2009, in zona str.Apateului, generat de imobilul identificat cu nr.cad. 166189-:-166202, 17782-:-17793, 151056, 151061 – Oradea.

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Modificare PUZ aprobat cu HCL 333/2009, in zona str.Apateului, generat de imobilul identificat cu nr.cad. 166189-:-166202, 17782-:-17793, 151056, 151061 – Oradea.

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind modificarea prevederilor aprobate prin HCL 333/2009.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Grecu Octavian, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.166189-:-166202, 17782-:-17793,151056,151061, se va studia terenul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi:

– Locuinte individuale (unifamiliale) sau semicolective cu maximum doua unitati locative

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POTmaxim = 35,0%; CUTmaxim = 0,9

– Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane (S+P+E+M/R) cu Hmax. la coama sau aticul ultimului nivel neretras: 8,0m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor:

– Accesul la parcele se va realiza din str.Apateului pe un drum privat cu profil transversal de 9,0m, modificat fata de cel reglementat prin PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 (drum public cu profil transversal de 11,0m);

– Se va asigura pe fiecare parcela, minimum un loc de parcare pe unitatea de locuit;

– Se vor studia conditiile de extindere a retelelor de utilitati(alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pana la limita parcelelor nou create;

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t

Conditii si recomandari:

– Se propune modificarea PUZ-ului aprobat in sensul asigurarii accesului la parcele pe un drum privat cu profil transversal de 9,0m, in timp ce prin PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 se prevedea un drum public cu profil transversal de 11,0m;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 31.01.2019-07.02.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Camelia Ciente, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 08.02.2019-12.02.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut