Planuri Urbanistice

septembrie 28, 2018

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ modificator la PUZ aprobat prin HCL nr.566/2014; in zona str.Ion Mihalache, generat de nr.cad.153650 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind modificarea reglementarilor stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014. Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC TEAHA TRANS SRL, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.153650, se va studia posibilitatea modificarii traseului unui drum de incinta reglementat prin PUZ aprobat , in urmatoarele conditii:

– Indicii urbanistici (POT, CUT, regim de inaltime …) raman nemodificati

– Accesul la amplasamentul studiat se poate realiza din str.Ion Mihalache pe drumuri de incinta cu profil transversal de 9,0m, reglementate prin PUZ aprobat;

-Se vor studia conditiile de organizare a circulatiei in incinta in conditiile modificarii traseului drumului propus;

-Se vor stabili reglementarile urbanistice pentru terenurile afectate de modificarile propuse;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 01.10.2018 – 07.10.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 08.10.2018 – 12.10.2018.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut