Planuri Urbanistice

februarie 09, 2015

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ modificator – Parcelare teren pentru amplasare locuinte in regim mic de inaltime in zona Caii Santandrei, nr. cad. 162322, 161307, 159373,152827,152828, 152829-Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ modificator – Parcelare teren pentru amplasare locuinte in regim mic de inaltime in zona Caii Santandrei, nr. cad. 162322, 161307, 159373,152827,152828, 152829-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de modificare partiala a planului urbanistic zonal aprobat prin HCL 557/2009 si extinderea zonei supuse parcelarii cu terenul identificat cu nr.cad. 162322, 161307, 159373. Obiectivul planului urbanistic este restudierea conditiilor de parcelare si mobilare urbana a zonei in veerea amplasarii de locuinte familiale in regim mic de inaltime.

Prin planul urbanistic zonal modificator initiat de Cabinet de Avocatura Marinau Florin, reprezentat de dl. Bonaciu Teofil Constantin, se doreste schimbarea functiunii din zona destinata comertului si serviciilor grele(C8) in zona rezidentiala. Zona de studiu va fi cea cuprinsa intre str. Czaran Gyula, drumul identificat cu nr.cad.186735, santul antitancsi drumul de exploatare DE3293.

Pentru toata zona de studiu se vor defini functiunile si se va formula propunerea de dezvoltare a retelei stradale. In zona compusa din zona R6 a PUZ-ului aprobat prin HCL 557/2009 si parcelele situate pana la zona destinata activitatilor comerciale si de servicii, adiacent str. Czaran Gyula, se vor remodela si se va reglementa mobilarea parcelelor destinate locuintelor respectiv a zonelor destinate functiunilor complementare zonei rezidentiale: unitati de invatamant, sanatate, spatii verzi si servicii de cartier in urmatoarele conditii:

– Suprafata parcelelor destinate locuintelor: min.350 mp;

– Regim de inaltime: max. S+P+1+M(R)sau D+P+M(R), cu Hmax = 12,0m la coama sau atic in punctul cel mai inalt si Hmax.=8,0m la cornisa sau aticul nivelului neretras in punctul cel mai inalt;

– POTmax. 35% CUTmax. 0,9;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 9.02. – 15.02.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea -Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 11.00 – 15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18-23.02.2015.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut