Planuri Urbanistice

iulie 09, 2015

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ modificator – Parcelare teren pentru amplasare locuinte str. Colinelor nr. cad. 16875, 16925, 16973, 16945, 16832, 19226, 187472, 16922, 16923, 19203 – Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ modificator – Parcelare teren pentru amplasare locuintestr. Colinelor nr. cad. 16875, 16925, 16973, 16945, 16832, 19226, 187472,16922, 16923, 19203 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de modificare a planului urbanistic zonal aprobat prin HCL 950/2008 ca urmare a alipirii parcelelor identificate cu nr. cad. 16920 si 16921. Obiectivul PUZ-ului este stabilirea unui nou set de reglementari urbanistice in vederea mobilarii zonei si in special conditiile de amplasare a unei locuinte individuale pe parcela identificata cu nr.cad.187472.

Prin planul urbanistic zonal modificator initiat de Berechet Mihail Claudius, se doreste mobilarea parcelei cu nr.cad. 187472. Se mentine zona de studiu a PUZ-ului aprobat cu HCL 950/2008, adica zona ocupata de parcelele identificate cu nr.cad. 16875, 16925, 16973, 16945, 16832, 19226, 187472, 16922, 16923, 19203.

Pentru toata zona de studiu se va redefini parcelarul zonei, se va reglementa accesul la amplasamentul studiat, dezvoltarea retelelor de utilitati si a retelei stradale si profilul transversal al acesteia, aliniamentele si retragerile constructiilor fata de limitele parcelelor,

Propunerea de mobilare a zonei va respecta urmatoarele cerinte:

– Regimul de inaltime: max. S(D)+P+E(M);

– POTmax. 35% CUTmax. 0,5

– Se vor respecta cerintele HG 525/1996 privind amenajarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi aferent functiunii propuse;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 9.07. – 15.07.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea, in intervalul orar 11.00 – 15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 16-20.07.2015.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut