Planuri Urbanistice

august 18, 2016

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate, str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate,

str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate D+P+E(M), str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea

Prin planul urbanistic zonal initiat de CSEKO KALMAN – KAROLY se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad. 154489- Oradea, in vederea de amplasarii de locuinte izolate, in urmatoarele conditii:

– delimitarea parcelelor destinate amplasarii de locuinte izolate, varianta 1 conform proiect 6/2016 plansa 4/U, necesita elaborarea unui plan urbanistic zonal fundamentat de un studiu de risc natural pentru parcela identificata cu nr.cad.154489;

– zona de studiu a PUZ-ului este cuprinsa intre: strada Livezilor, zona studiata de PUZ-ul aprobat cu HCL 876/2009, Calea Adevarului si limita vestica a parcelei identificata cu nr.cad.154489;

– reglementarile PUZ-ului vor trata: functiunile zonei studiate, accesul la amplasamentul studiat, dezvoltarea retelei de drumuri si profilele transversale ale acestora, aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare corelat cu reglementarile urbanistice aprobate in zona;

– se vor respecta cerintele HG 525/1996 privind amenajarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi aferente functiunii propuse;

– regim de inaltime: max. D+P+E(M); POTmax.35%, CUTmax.0,8;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 18.08.2016 – 24.08.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.05.2016-24.05.2016 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut