Planuri Urbanistice

ianuarie 21, 2019

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren, in zona str.Jean Sandulescu, nr.1, generat de imobilul identificat cu nr.cad. nr.cad.175964, 175869, 175963, 175829, 175907, 175863, 175867, 175891, 175889, 174793, 175870, 175906, 175864, 175887, 175868, 175866, 175882, 187484 Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren,

in zona str.Jean Sandulescu, nr.1, generat de imobilul identificat cu nr.cad. nr.cad.175964, 175869, 175963, 175829, 175907, 175863, 175867, 175891, 175889, 174793, 175870, 175906, 175864, 175887, 175868, 175866, 175882, 187484

Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind parcelarea unui teren .

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Luca Ionut-Bogdan, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.175964, 175869, 175963, 175829, 175907, 175863, 175867, 175891, 175889, 174793, 175870, 175906, 175864, 175887, 175868, 175866, 175882, 187484, se va studia:; zona delimitata de strazile Vasile Stroescu, Jean Sandulescu, Jurcsak Tibor si pana la PUZ-ul aprobat cu HCL nr.379/2014;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POT max. = 35,0%, CUT max. = 0,9;

– Regim maxim de inaltime admis: (S)+P+1+R;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

– Reglementare acces la parcele;

– Se va asigura pe fiecare parcela, minimum un loc de parcare pe unitatea de locuit;

– Se vor studia conditiile de extindere a retelelor de utilitati(alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pe toata lungimea drumului de acces;

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

Conditii si recomandari

– Reglementarile vor trata: functiunea zonei, accesul la amplasamentul studiat, dezvoltarea retelei stradale si profilele transversale ale strazilor existente si propuse, aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare, in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate deja in vecinatate;

– Regim de inaltime: max. (S)+P+1+R;- POTmax. = 35%, CUTmax. = 0,9;

– se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 22.01.2019-28.01.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Turbucz Maria, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: turbucz.maria@gmail.com.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 29.01.2019-02.02.2019.

Arhitect Sef

Radu Fortis

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut