Planuri Urbanistice

ianuarie 28, 2014

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare case de locuit S+P+E+M, str. Colinelor nr.cad. 171801 -Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare case de locuit S+P+E+M, str. Colinelor nr.cad. 171801 -Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru amenajarea unei zone rezidentiale cu locuinte unifamiliale pe amplasamentul compus din parcela identificata cu nr. cad. 171801 – Oradea, cu acces din strada Colinelor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC SPEROM DUE SRL, reprezentat prin d-na Teodora Urcan, se propune lotizarea si mobilarea amplasamentului in vederea amenajarii unei zone rezidentiale compusa din locuinte individuale si functiuni complementare(locuri de joaca, spatii comerciale si servicii de cartier).

Delimitarea parcelelor si reglementarile privind mobilarea acestora va tine seama de urmatoarele conditii:

– regim de inaltime max.:S+P+E+M;

– POTmax.=35% CUTmax.=1,0;

– se va asigura minimum un loc de parcare/unitate de locuit;

Documentatia de urbanism care se va elabora va studia dezvoltarea retelei stradale in zona, tinand seama de reteaua stradala existenta si documentatiile de urbanism aprobate in zona.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 29.01. – 4.02.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Serviciul de Relatii cu publicul, in intervalul orar 12.00-15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 5-10.02.2014.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut