Planuri Urbanistice

iunie 08, 2016

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare constructii cu destinatia hale, comert, servicii, spatii de cazare str.Calea Borsului, nr.cad.193715-:-193726, 15176, 15177 – Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare constructii

cu destinatia hale, comert, servicii, spatii de cazare

str.Calea Borsului, nr.cad.193715-:-193726, 15176, 15177 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in scopul parcelarii unui teren situat in zona industriala a municipiului Oradea, in vederea dezvoltarii unor activitati economice industiale si tertiare.

Zona de studiu – aria delimitata de str.Soseaua Borsului – la sud, incinta Chem Park Oradea studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.27/2015 – la vest, calea ferata – la nord, incinta CET I – la est, cu respectarea legislatiei in vigoare (L350/2001, HGR525/1996);

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC INGENS SRL, se propune, parcelarea terenului apartinand incintei fostei fabrici Alumina si stabilirea functiuilor pe fiecare parcela in parte, dezvoltarea retelei stradale in corelare cu documentatiile aprobate in zona, conditiile de mobilare a parcelelor (regimul de inaltime, regimul de aliniere a cladirilor, retragerile fata de mejdii, indicii urbanistici), accesul la parcele, reglementari privind asigurarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi aferente functiunilor).

– Regimul de inaltime si valorile maxime ale indicilor urbanistici pe zona studiata vor fi preluate din reglementarile noului PUG, documentatie care a primit aprobarea de principiu din partea Consiliului Local fiind transmis spre avizare instituţiilor abilitate (HCL 866/2013): – POT maxim propus = 60,0%, CUT maxim propus = 1,8;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 09.06.2016 – 15.06.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: cmuat@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 16.06 – 21.06.2016

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

Cc/cC/1ex


CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut