Planuri Urbanistice

august 30, 2012

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si cuplate, zona Oncea nr. cad. 171668, 171669 si 167680-Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si cuplate, zona Oncea nr. cad. 171668, 171669 si 167680-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren situat in Oradea, zona Oncea, in scopul dezvoltarii unei zone de rezidentiale.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Ardelean Lucian Ioan, se va studia zona definita de parcelele cu nr. cad. 171668, 171669 si 167680. In urma parcelarii vor rezulta 15 loturi cu suprafata min. 529 mp, destinate construirii de locuinte individuale si cuplate, in urmatoarele conditii:

– regim de inaltime S(D)+P+E(M);

– indici de utilizare a terenului: POTmax. 30,0% si CUTmax. 0,5

– se va studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale in zona de studiu cu preluarea traseelor strazilor existente.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 3.09 – 9.09.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea -Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 10-14.09.2012 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut