Planuri Urbanistice

martie 23, 2015

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str.I.Pop Reteganul, nr.cad. 187893 – Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str.I.Pop Reteganul, nr.cad. 187893 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren, identificat cu nr. cad. 187893-Oradea, situat pe str.

I.Pop Reteganul, in scopul construirii de locuinte unifamiliale in regim de inaltime D+P+E(M).

Prin planul urbanistic zonal initiat de NICA MIHAELA, se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad. 187893, in vederea de amplasarii de locuinte individuale, in urmatoarele conditii:

– regim de inaltime : D+P+E(M);

– indici de utilizare a terenului: POT max = 35,0% si CUT max = 0,50;

– suprafata minima lot: 410,0mp;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.03.2015 – 31.03.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 01.04.2015 -06.04.2015 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut