Planuri Urbanistice

septembrie 10, 2014

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Apelor, nr.21, nr.cad.187483 – Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte,
str.Apelor, nr.21, nr.cad.187483 – Oradea
Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare a unui teren situat pe str.Apelor – Oradea.
Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Csiszer Emoke, se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad. 187483 in vederea amplasarii de locuinte individuale in regim mic de inaltime, in urmatoarele conditii:
– Regim de inaltime: S(D)+P+E
– indici de utilizare a terenului: POT max =35,0% si CUT max = 0,50;
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 11.09.2014 – 17.09.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: cmuat@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.09-22.09.2014 si pe site-ul www.oradea.ro

Arhitect sef

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut