Planuri Urbanistice

ianuarie 22, 2016

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 – Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte,

str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 – Oradea

Prin planul urbanistic zonal initiat de PODINA RADU-GRIGORE, se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819, in vederea de amplasarii de locuinte, in urmatoarele conditii::

– zona de studiu este cuprinsa intre strada Frunzisului si strada Pasului;

– reglementarile vor trata: functiunea zonei, accesul la amplasamentul studiat, dezvoltarea retelei stradale, aliniamentele impuse,regimul de inaltime maxim si gradul maxim de ocupare a terenului, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare, in corelare cu situatia existenta(vecinatati, constructii si planuri urbanistice deja aprobate in zona);

– se solicita reglementarea strazii Frunzisului la profil transversal de 12,0m si a strazii Pasului la profil; transversal de 9,0m;

– regim de inaltime: max.S+P+E+M;

– se vor respecta cerintele HG 525/1996 privind amenajarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi aferent functiunii propuse;

– POTmax.35%% CUTmax.0,9;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 26.01.2016 – 01.02.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.01.2016-25.01.2016 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut