Planuri Urbanistice

februarie 04, 2014

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru construire locuinte unifamiliale izolate, str.Prunilor, nr.cad. 18411-Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru construire

locuinte unifamiliale izolate, str.Prunilor, nr.cad. 18411-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte unifamiliale izolate, pe zona compusa din parcela idetificata cu nr. cad. 18411-Oradea cu acces din str. Prunilor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nl Koteles Karol, se propune constituirea unei zone rezidentiale pentru locuinte in urmatoarele conditii:

– regim de inaltime max. S+P+E(M);

– indici de utilizare a terenului: POT max35% si CUT max 0,6;

– accesul se va asigura din str. Punilor, formulandu-se reglementari ce vizeaza modernizarea acesteia;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 7.02-13.02.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea – Centrul pentru relatii cu publicul in intervalul orar 11.00-15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 14-18.02.2014.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut