Planuri Urbanistice

mai 28, 2012

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru construire locuinte unifamiliale, str.Ep. Ioan Alexi nr.63, nr. cad. 172741-Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru construire locuinte unifamiliale, str.Ep. Ioan Alexi nr.63, nr. cad. 172741-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte individuale, pe parcela identificata cu nr. cad. 172741-Oradea, situata pe str. Episcop Ioan Alexi .

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul CIUCIUI DAVID, se va studia zona cuprinsa intre prelungirea str. I.P. Pincio(nr.topo 3954), str. Ep.Ioan Alexi, respectiv de la zona studiata prin PUD-Cimitirul penticostal (documentatie aprobata prin HCL 1020/ 2004), pana la drumul identificat cu nr. topo 3854. Obiectivul PUZ-ului este constituirea unei zone rezidentiale pentru locuinte in urmatoarele conditii:

– functiunea propusa :zona rezidentiala pentru locuinte unifamiliale izolate

– regim de inaltime max. D+P+E(M);

– indici de utilizare a terenului: POTmax35% , CUTmax.0,8;

– se intentioneaza ca accesul la parcelele nou create sa se asigure de un drum public cu profil transversal de 11,0m , care va leaga str. Ep. Ioan Alexi de str. Ion Paun Pincio;

– se va studia posibilitatea de dezvoltare a retelei stradale din zona in corelare cu reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate in zona

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 28.05-3.06.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Serviciul Relatii cu publicul in intervalul orar 8.30-15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 5-9.06.2012.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut