Planuri Urbanistice

martie 25, 2021

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte colective si spatii complementare, str.Calea Clujului, nr.203, nr.cad. 195083 si 195085, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte colective si spatii complementare, str.Calea Clujului, nr.203, nr.cad. 195083 si 195085, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren pentru locuinte colective si spatii complementare, str.Calea Clujului, nr.203, nr.cad. 195083 si 195085, Oradea.

Planul urbanistic zonal este initiat de catre Diocasa Concept SRL, terenul pe care se propune dezvoltarea imobiliara, este situat in UTR RIM – Restructurarea zonelor cu caracter industrial; Pentru schimbarea destinaţiei acestor terenuri, conform prevederilor din RLU aferent PUG, se va aplica o Procedură de restructurare, procedura ce implica mai multe etape, fiind necesara, in final, elaborarea unui PUZ.

– Intrucat terenul studiat se invecineaza cu UTR Et si UTR Lip (in ambele fiind interzisa locuirea de tip colectiv) iar accesul la amplasament se realizeaza doar pe str.Moliere, care nu va putea prelua intregul trafic generat de dezvoltarea imobiliara propusa (fiind necesara identificarea unor posibilitati alternative de descarcare a traficului). In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 26.03.2021 – 01.04.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 02.04.2021-06.03.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut