Planuri Urbanistice

noiembrie 07, 2016

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, Calea Santandrei nr.cad.186266 si nr.cad.174563-Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, Calea Santandrei nr.cad.186266 si nr.cad.174563-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in scopul dezvoltarii unei zone rezidentiale prin delimitarea unor parcele destinate amplasarii de locuinte individuale in zona Caii Santandrei.

Prin planul urbanistic zonal initiat de Onita Ionel si Onita Traian se propune schimbarea functiunii din zona destinata activitatilor agricole in zona de locuinte individuale si se reglementeaza accesul pana la drumul public: Calea Santandrei.

Zona de studiu a noului plan urbanistic este cea ocupata de parcelele identificate cu nr. cad. 186266 si 174563, in corelare cu alte planuri urbaistice aprobate in zona .

Se va studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale in zona de studiu cu preluarea traseelor strazilor existente astfel incat circulatia auto si pietonala sa se poata desfasura corespunzator atat in incinta zonei rezidentiale cat si spre alte puncte de interes din oras.

Se vor respecta reglementarile urbanistice specifice zonei UTR ULiu, aprobate prin HCL 501/2016, in ceea ce priveste asigurarea dotarilor complementare zonelor rezidentiale, amenajarea locurilor de parcare, zonelor verzi, regimului de inaltime siindicilor urbanistici.

Regimul de inaltime maxim al constructiilor propuse nu va depasi doua niveluri supraterane.

Indici de utilizare a terenului: POTmax. 35,0% si CUTmax. 0,9.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 9-15.11.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut