Planuri Urbanistice

noiembrie 11, 2013

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru parc industrial Eurobusiness III, str. Uzinelor nr.cad. 174129, 180882, 184077 -Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru parc industrial Eurobusiness III, str. Uzinelor nr.cad. 174129, 180882, 184077 -Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea planului urbanistic zonal pentru amenajarea unui parc industrial pe amplasamentul cu suprafata de 212.993,0mp, compus din parcelele identificate cu nr. cad. 174129, 184077 si 180882 – Oradea, cu acces din strada Uzinelor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de Primaria municipiului Oradea prin Eurobusiness Parc, se propune lotizarea si mobilarea amplasamentului situat intre str. Uzinelor, calea ferata industriala, incinta SC Simcor SA si terenuri agricole afalte in proprietatea unor persoane private, in vederea concesionarii sau vanzarii catre intreprinzatori din sfera activitatilor economice si de servicii. Astfel se propune creerea a 33 de parcele destinate activitatilor industriale, cu suprafete variabile, tinandu-se seama de faptul ca acestea sa raspunda atat necesitatilor unor companii mici cat si unor companii mari. In parc vor mai exista: o zona de parcare a TIR-urilor cu capacitate de 20 de locuri, o platforma de incarcare-descarcare a vagoanelor de cale ferata o parcela destinata constructiilor administrative si un drum care asigura accesul la toate obiectivele propuse.

Tinand seama de reteaua stradala si existenta, vecinatatea cu calea ferata si documentatiile de urbanism aprobate in zona, planul urbanistic zonal propune dezvoltarea retelei stradale dupa cum urmeaza:

– accesul in parcul industrial se va face din str. Uzinelor al carei profil transversal este reglementat la 8,5m;

– perimetral incintei se propune un drum de acces la parcelele din incinta, la zona de stinata parcarii TIR-urilor, respectiv la platforma de incarcare-descarcare a vagoanelor de cale ferata. Profilul transversal al acestui drum variaza intre 17,0m in zona de acces la parcele, 15,0m pe latura de nord-vest a parcului, respectiv 12,5m in zona de acces la parcarea de TIR-uri.

Pe langa reteaua stradala, se propune si extinderea caii ferate industriale existenta in partea de sud a amplasamentului, cu o ramificatie situata in incinta parcului, in partea de sud-est.

Autoritatea locala va asigura realizarea retelelor de utilitati publice constand in retea de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica de medie si joasa tensiune, si alimentare cu gaze naturale.

Mobilarea parcelelor va respecta conditiile impuse prin avizul CMUAT nr. 1173/2013:

– inaltimea cladirilor nu va depasi 25,0m; in cazul anexelor tehnologice (cosuri de fum, furnale etc.) se admit inaltimi max. de 60,0m, conditionat de obtinerea avizelor care se impun;

– limita de implantare a constructiilor: min. 10,0m de la aliniamentul drumurilor de acces;

– retrageri laterale: min 6,0m fata de mejdii, iar distanta intre doua cladiri de pe aceeasi parcela va fi de min. 6,0m;

– indicii de utilizare ai terenului se vor incadra in POTmax 70% si CUTmax 1,5.

– in fiecare incinta se vor amenaja locuri de parcare si 20% din suprafata va fi ocupata de zone verzi

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 11.11 – 5.12.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 11.00 – 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 6.12 – 20.12.2013 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut