Planuri Urbanistice

martie 29, 2013

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren si amplasare locuinte, str.Gheorghe Doja nr.cad.13969, 13968, 13967, 4566-Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren si amplasare locuinte, str.Gheorghe Doja nr.cad.13969, 13968, 13967, 4566-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea terenului compus din parcelele identificate cu nr. cad. 13967, 13968, 13969 si 4566-Oradea, in vederea amplasarii de case cu destinatia locuinte . Parcelele au acces din str. Rimler Karoly si printr-un drum de legatura cu str. Graurilor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Andok Eva , se va studia mobilarea urbana in zona situata de o parte si de alta a str. Rimler Karoly, respectiv dezvoltarea retelei stradale in zona cuprinsa de str. Rimler Karoly, drumul public studiat prin documentatii de urbanism aprobate prin HCL 889/2004 respectiv HCL 1016/2009, de la str. Graurilor pana la ultima bretea a str. Gheorghe Doja, respectiv intersectia str. Adevarului cu drumul ce face legatura intre str. Adevarului si str. Arinului.

Constructiile ce vor mobila parcelele vor fi amplasate astfel incat indicii de utilizare ai terenului se vor incadra in valorile: POTmax 35% CUTmax. 0,6;

Se vor studia conditiile de accesibilitate din str. Rimler Karoly si din str. Graurilor in corelare cu documentatiile de urbanism deja aprobate in zona.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 1 – 7.04.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 8 – 12.04.2013.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut