Planuri Urbanistice

decembrie 11, 2017

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ- Reconversie functionala Construire spatiu comercial si spalatorie auto in zona str.Matei Corvin – str. Cucului, nr.cad.176233 – Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ- Reconversie functionala

Construire spatiu comercial si spalatorie auto

in zona str.Matei Corvin – str. Cucului, nr.cad.176233 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal cu scopul modificarii zonei functionale a unui teren situat la intersectia dintre str.Matei Corvin si str.Cucului in vederea dezvoltarii unor activitati economice tertiare (comert si servicii)..

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC ALFIM IMPEX SRL, se va studia intreaga unitate teritoriala de referinta (UTR Lc_A), in urmatoarele conditii:

– POTmaxim = 70% (parcelela de colt);

– CUTmax: 1,5 (parcelela de colţ):

– Regim de inaltime: doua nivele supraterane cu Hmax. la cornisa/atic 8,0m; Regim de inaltime propus (cladiri noi): P+E;

– Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

– Profilul str.Cucului se va reglementa in corelare cu proiectul privind modernizarea str.Cucului initiat de Primaria Municipiului Oradea;

– Se va avea in vedere ca mobilarea parcelei sa fie una adecvata unei parcele de colt situata pe o artera principala a municipiului;

– corpul principal de cladire se va amplasa la aliniamentul str.Matei Corvin, iar spalatoria auto se va amplasa in frontul II al str.Matei Corvin;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.12.2017 – 18.12.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.12.2017 – 27.12.2017.

Arhitect sef

Antonina Buruiana

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut